ULUSLARARASI MAVERÂÜNNEHİR’DEN ANADOLUYA İSLÂM ÂLİMLERİ: İMAM TİRMİZÎ VE HAKÎM et-TİRMİZÎ SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM İLANI!

İMAM TİRMİZÎ VE HAKÎM et-TİRMİZÎ SEMPOZYUMU
Sempozyuma katılım ücretsizdir.
Ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayamayacak katılımcılardan tebliğleri kabul edilenler on-line sunum yapabileceklerdir.

Düzenleyenler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi & Uluslararası İmam Tirmizi Araştırma Merkezi

Uluslararası İmam Tirmizi Araştırma Merkezi
Address
Tirmiz
Özbekistan