Kurullar

AKADEMİK KURULLAR

ULUSLARARASI MAVERÂÜNNEHİR’DEN ANADOLUYA İSLÂM ÂLİMLERİ:

İMAM TİRMİZÎ VE HAKÎM et-TİRMİZÎ SEMPOZYUMU

Sempozyum Onur Kurulu

Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı
Prof. Dr. Agil ŞİRİNOV Azerbeycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü
Prof. Dr. Muzaffar KAMİLOV Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışmanı
Prof. Dr. Muhammed Şahhat el-JİNDÎ Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi Rektörü
Pof. Dr. Murat DEMİRKOL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Muzafferhan JONİEV Uluslararası İmam Tirmizî Araştırma Merkezi

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Yüksel SALMAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Halil İbrahim DOĞAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe UZUN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Corobek ÇOTMATIOV Uluslararası İmam Tirmizî Araştırma Merkezi (Özbekistan)
Dr. Sadullah BABAHADJAEV Uluslararası İmam Tirmizî Araştırma Merkezi (Özbekistan)
Doç. Dr. Zaylabidin ACİMAMATOV Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Kırgızistan)

 

Sempozyum Bilim ve Hakem Kurulu

Prof. Dr. Aşirbek MUMİNOV L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi (Kazakistan)
Pof. Dr. Murat DEMİRKOL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Sovosil ZİYODOV Uluslararası İmam Buhârî Araştırma Merkezi Müdürü (Özbekistan)
Prof. Dr. Hasan AYIK Kırgızitan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fak. (Kırgızistan)
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. İlyas CANİKLİ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Yasin YILMAZ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar YİĞİT Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Cenksu ÜÇER Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Bünyamin ERUL Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Muhittin DÜZENLİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz KÖKTAŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Fikret KARAPINAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleş İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Hamidullah AMİNOV Uluslararası İmam Tirmizî Araştırma Merkezi
Doç. Dr. Hilmi KARAAĞAÇ Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fak. (Kırgızistan)
Doç. Dr. Akhmet YARLYKAPOV Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi  (Rusya)
Doç. Dr. Zaylabidin ACİMAMATOV Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Kırgızistan)
Dr. Peyman ÜNÜGÜR TEKİN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dr. Corobek ÇOTMATIOV Uluslararası İmam Tirmizî Araştırma Merkezi
Dr. Sadullah BABAHADJAEV Uluslararası İmam Tirmizî Araştırma Merkezi
Dr. Karomiddin JAMAHMATOV Uluslararası İmam Tirmizî Araştırma Merkezi

Sempozyum Sekreteryası

Arş. Gör. Musa EŞİT Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Arş. Gör. Hasan SELEK Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Arş. Gör. Ahmet Şehit TUNA Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi