Önemli Tarihler

Özet Gönderme Son Tarihi: 15. 05. 2024

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 30. 05. 2024

Tebliğlerin Tam metinlerinin Teslim Tarihi: 30. 08. 2024

Sempozyum Yeri ve Tarihi: TİRMİZ & 19-20 EKİM 2024