Yorum yok Genel enestemel

Bu çalışmada, Emsālü’l-Ḳur’ān Türünün Tarihsel gelişim süreci ve literatürdeki Konumu Ḥakīm et-Tirmizī’nin Kitābü’l-Emsāl’i üzerinden incelenecektir.

    enestemel enestemel

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :