Yorum yok Genel site editörü

İmam Tirmizî’nin Sünen’inde İtikadi Esaslar

Doç.Dr.Hilmi KARAAĞAÇ·

Müslümanlar ilk dönemlerde yaşadıkları siyasi ve sosyal hadisler zamanla bir takım itikadi problemleri ortaya çıkarmıştır. Özellikle ikinci ve üçüncü asırlar, bu problemlerin yoğun bir şekilde tartışıldığı, gruplaşmaların dolayısıyla da itikadi fırkaların teşekkül ettiği dönemlerdir. İmam Tirmizi böyle bir dönemde yaşamış önemli bir muhaddistir. Diğer bir çok muhaddis gibi o da zamanın popüler itikadi konularıyla ilgilenmiş, Sünen adlı eserinde bu konulara yer vermiştir.

Dönemin gündemi meşgul eden konuları arasında iman, ilahi sıfatlar, kader, ecel, kabir hayatı, kıyamet ve ahirete dair çeşitli itikadi meseleler bulunmaktadır. İmam Tirmizî Sünen’de bu konulardan bazılarına müstakil bölüm ve bablar tahsis etmiştir. Burada konuya ilişkin rivayetlere ve izahlara yer vermektedir. Özellikle mihne dönemi ve sonrasına şahit olan Tirmizî’nin itikadi konulara yaklaşımı Ehl-i hadis ile paralellik arzeder.

Hazırlamayı planladığımız bu tebliğde; Sünen-i Tirmizi temel alınarak İmam Tirmizi’nin ilgilendiği itikadi konular, yer verdiği rivayetler, bu konulara yaklaşımı ve üslubu ile diğer itikadi fırkalar hakkında vermiş olduğu malumatlar ele alınacaktır.


· Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi hlm.karaagac@gmail.com

 

    editor site editörü

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :