Yorum yok Genel halilsimsek

Merhaba,

Hakîm et-Tirmizî’nin çok yakın bir geçmişte gün yüzüne çıkarılan tefsiri ile ilgili bir araştırma bildirisi sunmak istiyorum. Bildiri özet metnimi ilginize ve incelemenize ekte sunuyorum. Eser hakkında eserin edisyonunu yaparak yayınlayan araştırmacı dışında öncesinde yapılan bir araştırma ve çalışma olmadığı için, önerdiğimiz çalışmamız önem arzetmektedir. Hakîm et-Tirmizî’nin tarihsel önemi, eser hakkındaki tarihsel verilerin mahiyeti, ve eserin muhteva itibariyle değerlendirilerek akademik camiaya sunulması hem Orta-Asya İslam literatürü çalışmaları hem erken dönem İslam literatürü hem de tefsir geleneğin öncül çalışmaları açısından eksik tespiti ve telafisi adına önemli bir adım olmasını umut etmekteyiz.

    halilsimsek halilsimsek

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :