Yorum yok Genel yurttastahsin@gmail.com

Tirmizî’nin Eserlerinde Arap Şiirine Dair Rivayetler ve Değerlendirilmesi

Bu çalışmada ünlü hadis alimi Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî’nin (ö. 279/892) eserlerinde Arap şiirine yaptığı atıflar ve hadislerde geçen rivayetleri incelenecek; ayrıca ulaşılan bu bilgiler Arap şiiri ve Arap edebiyatı açısından tahlil edilecektir.

    yurttastahsin@gmail.com yurttastahsin@gmail.com

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :