Tirmizî’nin tâbiûn dönemi re’y tefsirine yaklaşımın araştırıldığı bu çalışmada müellifin ‘tefsir’ kavramına yüklediği anlamlar,tâbiûn Kur’ân yorum faaliyetlerinin re’y-tefsir değeri, tâbiûn tefsirinin bağlayıcılığı ve Mücâhid Katâde gibi dönemin önde gelen isimlerinden nakledilen tefsir temalı rivayetlerin muhteva analizi konuları yer almaktadır. Araştırmanın mesnedini ise Tirmizî’nin Ebvâbu Tefsîri’l-Kur’ân bölümünün girişinde kaydettiği kendi ifadeleri ve bölümde yer alan konuyla ilgili rivayetler oluşturmaktadır.

(sayın hocalarım diğer gönderdiğimiz başvuruda sehven yanlış dosya yüklenmiştir, bu sebeple esas dosyayı yükleyerek yeniden başvurmuş bulunmaktayız.)

    Murat Murat

    About | Hakkında:
    Kurum/Bölüm | Institution/Department :