ULUSLARARASI KEMALPAŞAZÂDE (İBN KEMAL) SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM İLAN METNİ

Bir ülkenin bilimsel, kültürel ve sanatsal itibarı, yetiştirdiği güçlü ve dirayetli bilgin, filozof ve edipler ile doğru orantılıdır. Osmanlı Devleti, 15. Yüzyıl başlarından itibaren bir barış adası ve medeniyet havzası haline gelmiş, Fatih Sultan Mehmed’in davetiyle “İstanbul’a ilmî değer taşıyan” Ali Kuşçu gibi çok sayıda bilim adamı, edip ve sanatkâr Osmanlı ülkesinde toplanmıştır. Bilim ve sanat insanları, Osmanlı ülkesinde ihtiyaç duydukları destek ve itibarı bulmuşlar, bunun sonucu olarak 20. Yüzyıl başlarına kadar bilim, kültür ve medeniyetin merkezi olma statüsünü devam ettirmiş olan bu ülkeye bilimsel ve sanatsal değer katmışlardır.

Kemalpaşazâde (ö. 1534), Osmanlı Devletinin yükselişe geçtiği bir dönemde bizzat Osmanlı ülkesinde yetişerek ilmî araştırmalar, telif ve tedris çalışmaları yapmış ilim adamlarının başında gelir. Biz bu Sempozyum ile Kemalpaşazâde’nin hem ilim adamı hem de Şeyhülislam olarak başarısını tespit edip ortaya koymak ve İslam dünyasında yeni ilmî başarılara ilham kaynağı olmasını sağlamak istiyoruz. Şeyhülislamlığı dolayısıyla genel halk kitlesi onun sadece fıkıh ilminde otorite olduğunu düşünebilir ama Kemalpaşazâde, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Kelam, Felsefe, Tarih, Edebiyat ve Dilbilim alanlarının hepsinde değerli eserler vermiş büyük bir âlim ve düşünürdür. Kemalpaşazâde, söz konusu disiplinlerin hepsinde zirve eserlerin verildiği yükseliş döneminin akabinde yaşamıştır. O, her alanda hacimli eserlerin ortaya konduğunu gördüğü için bunlara yenilerini eklemek yerine bu ilim dallarındaki spesifik problemleri analiz edip yeni perspektifler sunmak için risale tarzı eserler yazma yolunu tercih etmiştir. Eserlerinin deskriptif değil, analitik ve kritik nitelikli olması bunu göstermektedir. Kemalpaşazâde, incelediği meselede kendisinden önce alanın ileri gelen temsilcileri tarafından ortaya konan görüş ve açıklamaları ele almış, kendi bakış açısına göre katıldığı ve eleştirdiği yönleri belirtmiş ve çoğu zaman özgün bir yaklaşım ve çözüm önerisinde bulunmuştur.

Türkiye’de Kemalpaşazâde’yi konu alan ilk Sempozyum, zamanın Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun teşvik ve desteği, S. Hayri Bolay ve M. Sait Yazıoğlu’nun organizasyonuyla 1985 yılında Tokat’ta Şeyhülislâm İbn Kemal Sempozyumu adıyla düzenlenip gerçekleştirilmiştir. Bu Sempozyumun bildirileri TDV Yayınları tarafından 1986’da “Şeyhülislam İbn Kemal” adıyla basmıştır.

Kemalpaşazâde’nin bazı eserleri bağımsız olarak basılmış, risale ve küçük hacimli haşiye tarzındaki eserleri Dârü’l-lübâb yayınları tarfından Mecmûu Resâili’l-Allame İbn Kemal Paşa adlı 8 ciltlik ansiklopedik kitapta toplanarak 2018 yılında İstanbul’da Arapça orijinal haliyle basılmıştır. Tevarih-i Âli Osman adlı kitabı, Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmıştır. Kemalpaşazâde’nin çeşitli ilim dallarındaki görüş ve yaklaşımları tez, makale, bildiri ve kitap şeklindeki birçok çalışmaya konu olmuş olup, bu tür çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır.

Osmanlı Döneminin en parlak ve dirayetli âlimleri arasında yer alan Kemalpaşazâde’yi Ankara’da uluslararası bir Sempozyum ile anmaktan ve bu yolla bilim, düşünce ve kültürün gelişmesine destek vermekten kıvanç duyuyoruz. Kemalpaşazâde’yi çeşitli yönleriyle araştırmakta olan siz değerli bilim insanlarını Kemalpaşazâde üzerine hazırlayacağınız bildirinizi sunmak üzere Sempozyumumuza davet ediyoruz.

www.idusem.com adlı web sitesine girerek kayıt olabilir ve bildiri özetinizi yine buradan gönderebilirsiniz.

Sempozyumumuz 2022 yılı Mayıs ayı içinde yapılacağından bu vakte kadar koronavirüs salgınının yavaşlayacağı veya riskin tamamen ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Gelişmeler öngörüldüğü gibi ilerlerse Sempozyum tamamen “yüz yüze konferans salonlarında” gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgınının ciddiyetini devam ettirmesi halinde kısmen “yüz yüze”, kısmen “online” ortamda gerçekleştirilecektir.

Sempozyum için gönderilen bildiri özetleri, hakem tarafından incelenip gizli değerlendirme (blind review) yoluyla değerlendirildikten sonra bilimsel nitelik taşıdığı onaylanırsa kabul edilmektedir.

Bildiri dilleri: Türkçe, İngilizce, Arapça

SEMPOZYUM KONULARI

 • Şeyhülislam Kemalpaşazâde
 • Kemalpaşazâde’nin Hukukçuluğu
 • Müderris Yönüyle Kemalpaşazâde
 • Bürokrat Yönüyle Kemalpaşazâde
 • Kemalpaşazâde’nin İdare ve Öğretimde Getirdiği Yenilikler
 • Kemalpaşazâde ve Tarih
 • Kemalpaşazâde ve Dilbilim
 • Kemalpaşazâde ve Edebiyat
 • Kemalpaşazâde ve Fıkıh
 • Kemalpaşazâde ve Tefsir
 • Kemalpaşazâde ve Hadis
 • Kemalpaşazâde ve Kelam
 • Kemalpaşazâde ve Felsefe
 • Kemalpaşazâde’nin Hayatı ve Öğrenimi
 • Kemalpaşazâde’nin İlmî Şahsiyeti
 • Kemalpaşazâde’nin Etkileri
 • Kemalpaşazâde’ye Yönelik Eleştiriler
 • Kemalpaşazâde’nin Yaşadığı Dönemin Panoraması
 • Kemalpaşazâde’nin Eserlerinin Analiz ve Kritiği

Önemli  Tarihler

Bildiri özeti göndermek için son tarih: 25 Eylül 2021
Kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 30 Eylül 2021
Bildiri tam metnini göndermek için son tarih: 15 Mart 2022
Sempozyum tarihi: 13-15 Mayıs 2022

Ulaşım ve Konaklama

Konaklama sempozyum organizasyonu tarafından sağlanırken ulaşım katılımcılara aittir.

Düzenleyenler

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri

Sempozyum Özetleri

Sempozyum Programı ve Oturum Linkleri

Sempozyum Sonuç Raporu

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri

kemalpasazade-sablon
kemalpasazade-sablon